Out of scope rijden

U mag out of scope rijden (“rijden zonder digitale pas”.) Wanneer u gebruik maakt van een vrijstelling als genoemd in Verordening 561/2006 artikel 3 (geldig in de EU),
danwel artikel 13 (nationaal vervoer).

Daarnaast is voor Nederland de Truckrun specifiek door de Europese Commissie erkent.
In dat geval dient u wel een verklaring van de organisatie van deze Truckrun te hebben.
Bij verplaatsing enkel en geheel op eigen terrein is de Verordening 561/2006 niet van toepassing en kunt u out of scope rijden.

De wet is van toepassing op wegvervoer, iedere verplaatsing geheel of gedeeltelijk over de voor het openbaar verkeer openstaande weg.
Dit impliceert dus dat een verplaatsing geheel op eigen terrein de wet (lees de 561/2006) niet van toepassing is. Dit is Europees.

Vrijstelling

Wanneer gebruik wordt gemaakt van Out of Scope is het aan de gebruiker om aan te geven of er sprake is van eventuele vrijstelling.
Toetsing kan wellicht later plaatsvinden door de toezichthouder.

Voor de chauffeur die bijvoorbeeld naar het buitenland gaat is het dan natuurlijk wel van groot belang dat hij/zij bij invoer van zijn bestuurderskaart (aanvang dienst) op correcte manier zijn handmatige invoer doet.
Hierdoor smeert de chauffeur als het ware op zijn bestuurderskaart alle gaten dicht en kan hij nooit en te nimmer worden aangesproken op de activiteiten door een ander.

Wanneer er aldus geen periodes zijn van niet handmatig verantwoorde tijd is dit probleem getackeld.
Daarnaast is het zo dat degene die eist ook bewijst, m.a.w. de toezichthouder zal moeten kunnen aantonen dat onrechtmatig gebruik is gemaakt van Out of Scope.

Vrijstellingsformulier

U dient als chauffeur zorg te dragen dat uw papier in orde zijn, voor de komende truckrun dient u dit vrijstellingsformulier in te vullen.

De werking is simpel, u download het formulier, en opent deze in uw tekstverwerker.
U vult alles in, en klik op “Op Slaan als“, slaat u het alstublieft onder uw naam op.
Dat maakt het voor de administratieve vrijwilligers ook makkelijker met verwerken.
Vervolgens kunt u hem mailen naar susanne@truckrunspijkenisse.nl.